PRZEWÓZ MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH    NOWY KURS ADR rozpocznie się 07.06.2019r godzina 17.00   ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA.                           Z A P R A S Z A M Y.

Najbliższe kursy

Kategorie Data rozpoczęcia Cena
D 20.05.2019r godz, 15.15 2 100 PLN
BE 20.05.2019r godz, 15.15 1 000 PLN
C 20.05.2019r godz, 15.15 1 700 PLN
KWU D 20.05.2019 godz, 17 1 000 PLN
B 20.05.2019r godz, 15.15 1 500 PLN
KW C 20.05.2019r godz.17 2 500 PLN
KW D 20.05.2019r godz, 17 2 500 PLN
SO C 20.05.2019r.godz.17 400 PLN
CE 20.05.2019r godz, 15.15 1 700 PLN
AB 20.05.2019r godz. 15.15 2 600 PLN
AM 20.05.2019r godz 15.15 500 PLN
A 20.05.2019r. godz 15.15 1 200 PLN
A1 20.05.2019r godz. 15.15 1 200 PLN
A2 20.05.2019r godz. 15.15 1 200 PLN