PRZEWÓZ MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH    NOWY KURS ADR rozpocznie się na początku kwietnia.  ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA.                           Z A P R A S Z A M Y.

Najbliższe kursy

Kategorie Data rozpoczęcia Cena
KW C 22.03.2019r godz.17 2 500 PLN
AB 22.03.2019r godz. 15.15 2 600 PLN
CE 22.03.2019r godz, 15.15 1 700 PLN
SO C 22.03.2019r.godz.17 400 PLN
KW D 22.03.2019r godz, 17 2 500 PLN
D 22.03.2019r godz, 15.15 2 100 PLN
B 22.03.2019r godz, 15.15 1 500 PLN
KWU D 22.03.2019 godz, 17 1 000 PLN
C 22.03.2019r godz, 15.15 1 700 PLN
BE 22.03.2019r godz, 15.15 1 000 PLN
AM 22.03.2019r godz 15.15 500 PLN
A 22.03.2019r. godz 15.15 1 200 PLN
A1 22.03.2019r godz. 15.15 1 200 PLN
A2 22.03.2019r godz. 15.15 1 200 PLN