PRZEWÓZ MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH    NOWY KURS ADR rozpocznie się 01.05.2021  godzina 15.00   ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA.                        
  
 Z A P R A S Z A M Y.

Najbliższe kursy

Kategorie Data rozpoczęcia Cena
D 11.10.2021r godz, 15.15 2 800 PLN
B 11.10.2021r godz, 15.15 1 700 PLN
BE 11.10.2021r godz, 15.15 1 200 PLN
AB 11.10.2021r godz. 15.15 3 000 PLN
KWU D 11.10.2021 godz, 17 1 000 PLN
C 11.10.2021r godz, 15.15 2 000 PLN
CE 11.10.2021r godz, 15.15 2 000 PLN
SO C 11.10.2021r.godz.17 500 PLN
KW D 11.10.2021r godz, 17 2 500 PLN
KW C 11.10.2021r godz.17 2 500 PLN
AM 11.10.2021r godz 15.15 500 PLN
A 11.10.2021r. godz 15.15 1 500 PLN
A1 11.10.2021r godz. 15.15 1 500 PLN
A2