PRZEWÓZ MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH    NOWY KURS ADR rozpocznie się 08.04.2020  godzina 17.00   ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA.                        
  
 Z A P R A S Z A M Y.

Najbliższe kursy

Kategorie Data rozpoczęcia Cena
KW D 28.09.2020r godz, 17 2 500 PLN
SO C 28.09.2020r.godz.17 500 PLN
AB 28.09.2020r godz. 15.15 2 800 PLN
CE 20.03.2020r godz, 15.15 2 000 PLN
D 28.09.2020r godz, 15.15 2 100 PLN
KWU D 28.09.2020 godz, 17 1 000 PLN
BE 28.09.2020r godz, 15.15 1 000 PLN
C 28.092020r godz, 15.15 2 000 PLN
B 28.09.2020r godz, 15.15 1 700 PLN
KW C 28.09.2020r godz.17 2 500 PLN
AM 18.09.2020r godz 15.15 500 PLN
A 18.09.2020r. godz 15.15 1 200 PLN
A1 18.09.2020r godz. 15.15 1 200 PLN
A2